Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

25/02/2010

El Barça pateix contra un agressiu Stuttgart però arrenca un valuós empat

escudo bnarca.jpgescudo stuttgart.jpgBarça va jugar contra Stuttgart el dimarts 23 de febrer. Va quedar un empat 1-1. El partit va començar molt malament. Els equips van tenir per arribar a assolir la meta. Qui va tenir la millor oportunitats van ser els amfitrions. Després de diversos intents, el Brasil-Alemanya Cacau va obrir el marcador per l'Stuttgart.

Llegir-ne més...

14:01 Enviat per Montse en Esports | Enllaç permanent | Comentaris (0) | Marcadors: barça, barcelona, stuttgart, alemania, esports | |  Imprimir |  del.icio.us | | Digg! Digg | | | | |  Facebook

24/06/2009

Esports

VistaSportIconsPreview.jpgEn el seu sentit més ampli, l'esport és qualsevol joc o activitat de lleure, basada en un reglament estricte i que procura de millorar el benestar físic i mental de l'ésser humà. Més endavant el terme es va estendre per abastar també jocs d'equip i qualsevol activitat atlètica en general. Es conserven proves d'entrenament esportiu des del 4000 aC i als Jocs Olímpics grecs va assolir un aura de prestigi. Amb tot, no va ser fins a la revolució industrial que es va generalitzar la seva pràctica, a causa de l'augment del temps lliure de les classes benestants. Posteriorment es va lligar amb la salut, fent que augmentés el nombre de gent que el practicava. S'ha introduït a les escoles modernes amb l'educació física per formar integralment la persona.

Llegir-ne més...

17:57 Enviat per Montse en Esports | Enllaç permanent | Comentaris (0) | Marcadors: esports, lleure, equip | |  Imprimir |  del.icio.us | | Digg! Digg | | | | |  Facebook

28/04/2009

Activitat física i esport

0053478549.HDI.008.LuisB.00.jpgDeport

El deport és tota aquella activitat que es caracterisa per: tindre un requeriment físic o motriu, estar institucionalisat (federacions, clubs), requerir competició en un mateix o en els atres i tindre un conjunt de regles perfectament definides.

Com a terme solitari, el deport es referix normalment a activitats en les quals la capacitat física del competidor són la forma primordial per a determinar el resultat (guanyar o perdre); per tant, també s'usa per a incloure activitats on atres capacitats externes o no directament lligades al físic de el deportiste són factors decisius, com l'agudea mental o l'equipament.

Tal és el cas de, per eixemple, els deports mentals o els deports de motor. Els deports són un entreteniment tant per a qui ho realisa com per a qui ho veu. Encara que sovint es confonen els termes deport i activitat física, en realitat no signifiquen exactament el mateix. La diferència radica en el caràcter competitiu del primer, en contra del mer fet de la pràctica del segon.

Art físic

Els deports compartixen un alt grau d'afinitat en el Art. Disciplines com el patinage sobre gel així com el hockey sobre patins o el taichí, són deports molt pròxims a espectàculs artístics en si mateixos. Activitats tradicionals com la gimnàstica i el yoga, o més recents com el culturisme i el parkour, també compartixen elements propis de el deport en elements artístics. Un atre clar eixemple són els bous a Espanya i Mèxic. El fet que l'art siga tan pròxim a el deport en algunes situacions està provablement relacionat en la naturalea dels deports. La definició de deport establix la idea d'eixecutar una activitat no sols per al propòsit habitual; per eixemple, no córrer només per a arribar a alguna part, sino córrer per pròpia voluntat, a fi de mantindre l'estat físic. Açò és semblant a una visió comuna de la estètica, que contempla els objectes més allà de la seua utilitat.

Per eixemple, valorar un coche no per emportar-nos d'un lloc a un atre, sino per la seua forma, figura, etc. De la mateixa manera, una activitat deportiva com el bot no es valora només com un modo efectiu d'evitar obstàculs; també conten l'habilitat, la destrea i l'estil. L'art i el deport provablement estigueren més clarament lligats en els temps de la Antiga Grècia. La proximitat entre dos disciplines queda patent en la naturalea dels Jocs Olímpics, celebracions dels èxits tant deportius com artístics.

Beneficis per a la salut i vida activa

És una creença generalisada que el deport és bo per a la salut, perqué sicològicament mos prepara per a la vida que és a priori una constant competència, i encara que no sempre se sàpia que beneficis concrets té. Per a mantindre'ns sans seria aconsellable realisar almenys qualsevol tipos d'activitat. El deport és el millor mètodo per a aprimar-se a banda d'una dieta equilibrada.

0067478.HDI.008.LuisB.08.jpgSalut mental

Està estesa la creença que l'activitat física és desagradable, principalment entre les persones que no la practiquen habitualment. No obstant, la realitat és que l'eixercici produïx benestar quan es realisa, benestar que es manté després de l'activitat. Si durant o després de la mateixa se sent malestar és perqué alguna cosa falla: l'eixercici es fa malament (massa intens o tècnica errònea), es té algun problema de salut que ho contraindica o no s'ha triat el deport apropiat.

De fet, la gent que practica eixercici habitualment confessa que quan es torna sedentària el cos es resent, i inclús no és rar experimentar un síndrome d'abstinència.Alguns dels beneficis apreciables són: reducció de la fatiga davant d'esforços llaugers (com pujar escales, córrer, nadar...), millor gana, son més reparador, desaparició d'algunes molèsties que poden deure's a falta d'activitat o to muscular com a dolors articulares i contractures, millora de les defenses (immunitat), disminució del risc de patir malalties cardiovasculars, reducció del estrés intelectual (pel component lúdic i la relaixació mental), aument de l'autoestima (per la superació progressiva d'objectius, agilitat i adquisició d'habilitats i destrees noves), etc. La millora inicial de la condició física és considerable; ya en el primer mes i mig, realisant una activitat de 30 minuts, 3 vegades per semana, es nota un gran progrés.

Estudis i anàlisis mèdiques detectaran canvis fisiològics com: disminució de la tensió arterial, de la freqüència del pols, de la taxa de colesterol "roïn" (LDL) i triglicèrits, i de la glucèmia; i aument de la capacitat respiratòria, del número de glòbuls rojos i blancs... És molt important crear l'hàbit de l'eixercici en chiquets i jóvens a través de la pràctica de jocs, deports i eixercicis en grups d'amics o en família, la qual cosa garantisa la continuïtat en la vida adulta d'esta saludable activitat.

de Vanessa

00:05 Enviat per Montse en Esports | Enllaç permanent | Comentaris (0) | Marcadors: deport, salut mental, activitat física, art físic, eixercicis | |  Imprimir |  del.icio.us | | Digg! Digg | | | | |  Facebook